•  
   
  2019-2020
  Varsity Roster
   
  Henry Adams
  Nathan Alexander
  Jaylen Arzner
  Eli Espinoza
  Jake Hohenshelt
  Maddox Leitzell
  Sam Li
  Alex Malick-Smith
  Ian Marshall
  Evan Mellace
  Gavin Pavloski
  Cam Thompson
  Owen Yerka
   
Last Modified on November 19, 2019